Ετήσια βροχόπτωση σε mm

Από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου (βρόχινη περίοδος)

Αποκαταστάσεις Βλαβών ανά έτος

Επεμβάσεις σε ζημιές, βουλώματα, οδόστρωμα και φρεάτια των δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης