Ετήσια βροχόπτωση σε mm

Από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου (βρόχινη περίοδος)

Αποκαταστάσεις Βλαβών ανά έτος