Στατιστικά στοιχεία του νησιού για το έτος 2016:

Αριθμός Υδρομετρητών Α’ τετράμηνο 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ Α'ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Σύνολο Υδρομετρητών: 16.371

Γράφημα 1: Παρουσιάζεται το πλήθος (και το ποσοστό) των υδρομετρητών ανά Δημοτικό Διαμέρισμα στο τέλος του πρώτου τετραμήνου της χρονιάς.

Κατανάλωση νερού Α’ τετράμηνου 2016

Κ.Μ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Σύνολο κυβικών μέτρων: 348.702

Γράφημα 2: Απεικονίζονται τα κυβικά μέτρα νερού που καταναλώθηκαν ανά Δημοτικό Διαμέρισμα (και το ποσοστό σε σύγκριση με την συνολική κατανάλωση) στο τέλος του πρώτου τετραμήνου της χρονιάς

Αριθμός Υδρομετρητών B’ τετράμηνο 2016

Κ.Μ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Σύνολο Υδρομετρητών: 16.448

Γράφημα 3: Παρουσιάζεται το πλήθος (και το ποσοστό) των υδρομετρητών ανά Δημοτικό Διαμέρισμα στο τέλος του δεύτερου τετραμήνου της χρονιάς.

Κατανάλωση νερού B’ τετράμηνου 2016

Κ.Μ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Σύνολο κυβικών μέτρων: 868.453

Γράφημα 4: Απεικονίζονται τα κυβικά μέτρα νερού που καταναλώθηκαν ανά Δημοτικό Διαμέρισμα (και το ποσοστό σε σύγκριση με την συνολική κατανάλωση) στο τέλος του δεύτερου τετραμήνου της χρονιάς

Αριθμός Υδρομετρητών Γ’ τετράμηνο 2016

Κ.Μ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Σύνολο Υδρομετρητών: 16.448

Γράφημα 5: Παρουσιάζεται το πλήθος (και το ποσοστό) των υδρομετρητών ανά Δημοτικό Διαμέρισμα στο τέλος του τρίτου τετραμήνου της χρονιάς

Κατανάλωση νερού Γ’ τετράμηνου 2016

Κ.Μ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Σύνολο κυβικών μέτρων: 340.596

Γράφημα 6: Απεικονίζονται τα κυβικά μέτρα νερού που καταναλώθηκαν ανά Δημοτικό Διαμέρισμα (και το ποσοστό σε σύγκριση με την συνολική κατανάλωση) στο τέλος του τρίτου τετραμήνου της χρονιάς

Αριθμός Υδρομετρητών έτους 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Γράφημα 7: Παρουσιάζεται το πλήθος των υδρομετρητών συνολικά σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα  ανά τετράμηνο μέσα στη  χρονιά.

Κατανάλωση νερού έτους 2016

Κ.Μ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Γ'ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Σύνολο κυβικών μέτρων: 1.557.751

Γράφημα 8: Απεικονίζονται τα κυβικά μέτρα (και σε ποσοστό) που καταναλώθηκαν συνολικά (αθροιστικά από κάθε Δ/Δ), καθώς και η κατανομή τους ανά τετράμηνο μέσα στη χρονιά.