Η ΔΕΥΑ Πάρου σε 4 αριθμούς

Κατανάλωση νερού

Ετήσια κατανάλωση το 2017 σε κυβικά μέτρα.

Σύνολο υδρομετρητών

στο τέλος του 2017

Αποκαταστάσεις Βλαβών

Αριθμός αποκαταστάσεων βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης από 01/01/18 έως 31/12/18

Ετήσια Βροχόπτωση

Ετήσια βροχόπτωση σε mm για το έτος 2018 (μέχρι στιγμής)

Από τον μετεωρολογικό σταθμό της ΔΕΥΑΠ

Σημερινή βροχόπτωση

day rain on paros

Σημερινές θερμοκρασίες

Εξωτερική θερμοκρασία στη Πάρο

Σημερινός Άνεμος

Άνεμος στη Πάρο σήμερα

Βροχόπτωση 30 ημερών

Βροχόπτωση 30 ημερών