Η ΔΕΥΑ Πάρου σε αριθμούς

Σύνολο Υδρόμετρων

στο τέλος του 2017

16.693

Κατανάλωση Νερού

Ετήσια κατανάλωση το 2017 σε κυβικά μέτρα.

1.574.966

κατανάλωση/ημέρα

Μέσος όρος κατανάλωσης ημερησίως σε κυβικά μέτρα (2016)

4.273,26

Αποκαταστασεις βλαβων

Αριθμός αποκαταστάσεων βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης από 01/01/18 έως 31/10/18

1.621

Ετήσια Βροχόπτωση

Ετήσια βροχόπτωση σε mm για το έτος 2018 (μέχρι στιγμής)

125,4
jggg hgyh hggyf