Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου

10/12/22 11:10:00

07:21:25 18:45:04
17:02:29 09:28:11
more 95% full

Outside Temperature

Hi

35.5°C 23/06/22 13:12:40

Lo

0.9°C 24/01/22 03:03:01

Outside Humidity

Hi

93% 29/01/22 22:41:26

Lo

18% 16/04/22 16:11:21

Barometer

Hi

1032.3 mbar 19/01/22 11:39:01

Lo

998.4 mbar 11/01/22 01:54:01

Rain

Total Rain

256.0 mm

Hi Rain Rate

1440.0 mm/hr 21/01/22 17:27:06

Inside Temperature

Hi

34.4°C 21/08/22 19:35:04

Lo

15.2°C 24/01/22 07:05:02

Inside Humidity

Hi

63% 18/11/22 12:19:01

Lo

30% 19/01/22 13:38:01

Wind

Avg

9 km/h

RMS

11 km/h
 

Vector Avg

6 km/h
36°

Hi

98 km/h
160°
17/04/22 13:32:53

Wind Chill

Lo

-3.9°C 23/01/22 09:38:04

Dewpoint

Hi

24.2°C 23/06/22 15:32:44

Lo

-4.0°C 11/03/22 01:34:14

Heat Index

Hi

39.5°C 23/06/22 13:15:22

Temperatures

Temperatures

Wind Chill & Heat Index

Wind Chill & Heat Index

Barometer

Barometer

Rain

Rain

Wind

Wind

Wind Direction

Wind Direction

Wind Vector

Wind Vector

Inside Temperature

Inside Temperature

Signal Quality

Signal Quality