Εξάντληση αποθεμάτων 1 εκ των 3 γεωτρήσεων της Τ.Κ. Αγκαιριάς

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας της υπεράντλησης των γεωτρήσεων του νησιού τις τελευταίες ημέρες, εξαντλήθηκαν τα αποθέματα μίας εκ των τριών γεωτρήσεων που υδροδοτούν την Τ.Κ. Αγκαιριάς. Για το λόγο αυτό αναμένεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση των περιοχών της Αλυκής, Αγκαιριάς, Κάμπου και Πούντας τα επόμενα 24ωρα.

Τα συνεργεία της Επιχείρησης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών, να λάβουν υπόψη τους τις δυσκολίες και να περιορίσουν την κατανάλωση του νερού στο ελάχιστο δυνατόν.

Εφιστούμε την προσοχή όλων των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού στην ορθή διαχείριση του νερού και την αποφυγή πάσης φύσεως σπατάλης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση του νησιού  τις επόμενες μέρες.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου