ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για αποκατάσταση οδοστρώματος στην Περιοχή Κλήματα Δ.Κ. Παροικίας

Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο Τετάρτη 01/06/2022 και μέχρι τέλος της εβδομάδας, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην περιοχή σας και ενδέχεται να υπάρχουν δυσκολίες στην πρόσβαση των ιδιοκτησιών σας. Παρακαλούμε μεριμνήστε για την έγκαιρη και ασφαλή διέλευσή σας.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.