ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για εκτέλεση εργασιών στην αρχή του Περιφερειακού Παροικίας

Ενημερώνουμε τους οδηγούς και τους κατοίκους ότι από την Δευτέρα 22 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην διασταύρωση του Γκίκα, στην αρχή του Περιφερειακού Παροικιάς, με σκοπό την προετοιμασία αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα του δρόμου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις ενδείξεις των πινακίδων και των φωτεινών εργοταξιακών σηματοδοτών στο σημείο του εργοταξίου και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής για τις οχλήσεις που θα δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.