Διακοπή Νερού
, ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΥΝΤΑ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/03/2022 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΥΝΤΑ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 23:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 05:00 ΠΕΡΙΠΟΥ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ