, ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Το Σάββατο 23/01/2021 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες εκσκαφής επί του οδοστρώματος στον Περιφερειακό, από το ύψος των Σχολείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
Παρακαλούνται οι οδηγοί οχημάτων κάτω των δύο τόνων, που σκοπεύουν να κινηθούν προς την δυτική έξοδο της Παροικιάς (Πούντα, Αλυκή, Αγκαιριά, Αεροδρόμιο κτλ), να επιλέγουν την διέλευση από τον Παραλιακό δρόμο, προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Επίσης, καλούνται όσοι διέρχονται από το σημείο του εργοταξίου να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος»