Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Αστέρα

  • Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
  • Προϋπολογισμός: 385.000€

Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής για την Πάρο και αφορά στην ανακατασκευή των κεντρικών αγωγών μεταφοράς νερού από τις γεωτρήσεις στην περιοχή του Αστέρα, προς τις κατά τόπους δεξαμενές και τα αντλιοστάσια μεταφοράς. Θα αντικατασταθεί το πολύ παλαιό, εξαιρετικά ελαττωματικό και ανεπαρκές υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς, με νέους σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου, από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενιάς Φ160 16Atm. Έτσι, θα γίνει εφικτή η μείωση των απωλειών νερού στην περιοχή, ο εκμηδενισμός των βλαβών και η σωστή αξιοποίηση των γεωτρήσεων.

Επιπλέον, θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο διανομής, με στόχο τη δημιουργία ανεξάρτητων ζωνών πίεσης και παροχής. Δηλαδή, η τροφοδοσία των διαφορετικών οικισμών, όπως η Νάουσα, ο Αμπελάς, το Υστέρνι κ.τ.λ. θα πραγματοποιείται πλέον με διαφορετικούς αγωγούς, έργο που δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη ρύθμιση της πίεσης και της παροχής, ενώ θα επιλύσει αντίστοιχα προβλήματα που παρουσιάζονταν παλαιότερα, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο αιχμής. Το έργο θα συνδυαστεί και με αρκετά έργα επεκτάσεων και αντικατάστασης δικτύων που θα υλοποιήσει στην ευρύτερη περιοχή η ΔΕΥΑΠ με αυτεπιστασία, μέσα στην χρονιά.

Τέλος, θα τοποθετηθούν αισθητήρες και εξοπλισμός που θα κάνει πιο εύκολο τον έλεγχο του δικτύου και την ανίχνευση διαρροών, αλλά θα βοηθά και στον συνεχή έλεγχο διαφόρων παραμέτρων της ποιότητας του νερού, εξασφαλίζοντας έτσι την άριστη ποιότητα και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Η Σύμβαση είναι προϋπολογισμού 385.000,00€ και χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠ.