ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ

  • Χρηματοδότηση:ΥΠΑΝ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΥΜΕΠΕΡΑΑ
  • Προϋπολογισμός: 1.895.00€

Το έργο αφορά:

την κατασκευή ενός νέου δικτύου ύδρευσης που θα αντικαταστήσει τους παλαιούς ελαττωματικούς αγωγούς από αμίαντο, που βρίσκονται στην περιοχή της Αγκαιριάς Πάρου. Παράλληλα, θα γίνουν επεκτάσεις με τμήματα νέων δικτύων για την υδροδότηση περιοχών που δεν έχουν ακόμη νερό, όπως η Τρυπητή. Τέλος, θα κατασκευαστεί δεξαμενή αποθήκευσης νερού και καταθλιπτικός αγωγός για την μεταφορά νερού από την γεώτρηση της Τρυπητής που βρίσκεται στην περιοχή. Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης είναι ένα από τα τελευταία στο νησί που αποτελείται από αγωγούς αμιάντου, κυρίως Φ140, ονομαστικής αντοχής 10 ατμοσφαιρών και έχει κατασκευαστεί πριν από τουλάχιστον 30 χρόνια. Πλέον χρήζει αντικατάστασης, καθώς έχει συνεχώς βλάβες και σημαντικές διαρροές νερού, ενώ η διαδικασία επισκευής των βλαβών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον αμίαντο.