Τεχνικό Πρόγραμμα Αποχέτευσης έτους 2017

  1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ
  2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΣΗΣ Α/Σ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΩΛΟΥ
  3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΩΣ VERSUS 150Μ Φ200
  4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ 70μ. Φ200
  5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΣΕ Β-Κ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
  6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 160KVA ΣΕ Β-Κ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
  7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ Β-Κ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

Έργα Αποχετευσης 2017

Επέκταση Δικτύου 250m ΔΚ Μάρπησας (Λογαράς)