Στα πλαίσια εργασιών αντικατάστασης από την Κοινότητα του πλακόστρωτου στο κέντρο της Νάουσας, αλλά και της εφαρμογής του Τεχνικού Προγράμματος για το 2018,  η ΔΕΥΑΠ προχώρησε σε αλλαγή του πεπαλαιωμένου δικτύου Ύδρευσης, καθώς και των σωλήνων Αποχέτευσης.

Έτσι, θα περιοριστούν οι πιθανότητες διαρροών και βλαβών, όπως και οι εμφράξεις και τα προβλήματα χαμηλής πίεσης  που υπήρχαν στο παλιό δίκτυο Ύδρευσης. Επίσης, θα περιοριστούν φαινόμενα όπως οι οσμές και τα έντομα,  που παρουσιαζόταν λόγω  του παλαιού δικτύου αποχέτευσης.