Πάρος 17/01/2019

Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την πιστοποίηση της ΔΕΥΑΠ με ISO9001:2015 και OHSAS18001:2007.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Έλεγχος και η Πιστοποίηση της ΔΕΥΑΠ κατά το πρότυπο ISO9001:2015 που αφορά όλες τις πτυχές της καθημερινής λειτουργίας της, όπως επίσης και με το OHSAS 18001:2007 που αφορά της διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση έγινε από ανεξάρτητους Επιθεωρητές του διεθνή φορέα πιστοποίησης BM TRADA. Η ΔΕΥΑ Πάρου αποτελεί πια, μια από τις λίγες αντίστοιχες Επιχειρήσεις που εφαρμόζει και τα δύο παραπάνω διεθνή πρότυπα στην καθημερινή λειτουργία της. Οι παραπάνω πιστοποιήσεις θα βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση της Επιχείρησης, ενώ αναγνωρίζουν την Διαχειριστική Επάρκεια και δίνουν τη δυνατότητα για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης για μεγάλα έργα. Παράλληλα διασφαλίζεται ότι ακολουθούνται όλοι οι κανόνες που αφορούν την εφαρμογή Νομοθεσίας για πρόληψη ατυχημάτων και ασφάλειας στην Εργασία.

Η ΔΕΥΑΠ θα συνεχίσει την προσπάθεια για αναβάθμιση των Υπηρεσιών που παρέχει προς τους Πολίτες.