• Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η χρηματοδότηση της μελέτης ενός σημαντικού έργου υποδομής για την Πάρο. Πρόκειται για την «Μελέτη Αντλιοστασίων και Δικτύων Συλλογής & Μεταφοράς Λυμάτων προς ΒΙΟΚΑ Παροικιάς Πάρου για την Αποχέτευση των περιοχών Καλάμι και Κρωτήρι». Η υλοποίηση της μελέτης θα δώσει τη δυνατότητα για κατασκευή αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή του Κρωτηρίου και του Καλαμιού που αναπτύσσονται ραγδαία, ενώ παράλληλα θα λύσει τα σοβαρά προβλήματα οχλήσεων από οσμές και θόρυβο, που δημιουργούν τα υφιστάμενα πεπαλαιωμένα αντλιοστάσια και ο αγωγός, που διέρχεται μέσα από πολλές ιδιοκτησίες. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 145.306,76€ και η δημοπράτησή της θα δρομολογηθεί από τη ΔΕΥΑΠ μέχρι τέλους του έτους.