ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την υπογραφή της Σύμβασης για την εκπόνηση μελετών με αντικείμενο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΙΟ.ΚΑ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΙ ΚΑΙ ΚΡΩΤΗΡΙ»