ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την υπογραφή της Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΥΠΑΚΟΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ»