, ,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΟΛΟΚΛΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ”

Υπογράφηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Πάρου κ. Κωβαίο και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Πούλιο, η σύμβαση για το έργο “Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου”. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, τελικού προϋπολογισμού 2.356.520,80€, με Ανάδοχο την εταιρία ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ. Περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού σε πολλά σημεία του δικτύου ύδρευσης της Πάρου, με σκοπό την μέτρηση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του νερού σε πραγματικό χρόνο, σύγχρονους σταθμούς διαχείρισης πίεσης, εξοπλισμό ανίχνευσης διαρροών, καθώς και την εγκατάσταση άνω των 8000 νέων οικιακών ψηφιακών ηλεκτρομαγνητικών υδρομετρητών. Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες. Με την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρξει η δυνατότητα για αποτελεσματικότερη ανίχνευση διαρροών και για συνεχή έλεγχο της ποιότητας του νερού. Παράλληλα θα επιτευχθεί η ορθολογικότερη διαχείριση των περιορισμένων ανθρωπίνων πόρων που διαθέτει η ΔΕΥΑΠ, καθώς η καταμέτρηση των καταναλώσεων θα γίνεται ψηφιακά, σε ελάχιστο χρόνο και θα μεταδίδεται στον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑΠ ετοιμάζεται για την κατάθεση νέων προτάσεων, ώριμων προς χρηματοδότηση, στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για μεγάλα έργα που θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις υποδομές Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Πάρο.