Εξυπηρέτηση Καταναλωτών

E-Bill Εξόφληση Λογαριασμών Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

Σύντομα κοντά σας!

Αυτόματος Υπολογισμός αξίας Λογαριασμού

Ένα πρακτικό εργαλείο που θα υπολογίσει το ποσό του λογαριασμού σας ανάλογα με την κατανάλωση σας.

Δηλώστε μια βλάβη

Δηλώστε μια βλάβη τώρα! Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε κάθε βλάβη να ελέγχεται – επισκευάζεται εντός δύο (2) ημερών από την δήλωση της και ανάλογα με την σοβαρότητά της.

Αιτήσεις On Line

Οι αιτήσεις της ΔΕΥΑΠ για νέα σύνδεση, μεταβολές στην σύνδεση σας, επανεξέταση του λογαριασμού σας και διακανονισμό της οφειλή σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις που μας κάνουν οι πελάτες μας, και οι Απαντήσεις σε αυτές.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας με την ομάδα της ΔΕΥΑΠ