Υπολογίστε τον τετράμηνο λογαριασμό σας


				

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (πλέον 13% Φ.Π.Α.)-

Πάγιο τέλος ύδρευσης: €10,00 (πλέον 24% Φ.Π.Α.)

Ποσότητα Νερού

σε m3

Παροικιά

τιμή/m3

Νάουσα, Μάρπησσα, Αγκαιριά
τιμή/m3
Αρχίλοχος, Λεύκες, Κώστος
τιμή/m3
0 – 300,60€0,60€0,60€
31 – 501,15€0,95€0,80€
51 – 701,40€1,20€1,00€
71 – 1002,20€1,80€1,15€
101 – 1502,70€2,70€2,70€
151 – 4004,90€4,90€4,90€
401 και άνω8,50€8,50€8,50€

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (πλέον 24% Φ.Π.Α.)

Πάγιο τέλος αποχέτευσης: €10,00 (πλέον 24% Φ.Π.Α.)

Ποσότητα Νερού
σε m3
τιμή/m3
0 – 1000,80€
101 – 2001,30€
201 και άνω2,00€

Λοιπές Χρεώσεις: €1,00 (πλέον 24% Φ.Π.Α.)

Στις κατηγορίες που έχουν μειωμένο τιμολόγιο ανήκουν τα άτομα με αναπηρία μεγαλύτερη του 50%, οι πολύτεκνες οικογένειες εφόρου ζωής και οι τρίτεκνες οικογένειες μέχρι την ενηλικίωση του τρίτου παιδιού.