Κύρια πηγή πληροφόρησης για την ύπαρξη βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης είναι οι ίδιοι οι καταναλωτές.

Καταχώρηση Βλάβης

Δηλώστε μια βλάβη

Οι βασικές αιτίες των βλαβών του δικτύου ύδρευσης είναι: η παλαιότητα του, οι επεμβάσεις τρίτων, τα ελαττωματικά υλικά, οι αυξομειώσεις της πίεσης του νερού που οφείλονται στις αντίστοιχες αυξομειώσεις του πληθυσμού ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οι καθιζήσεις εδάφους κ.α. Είναι αυτονόητο ότι όσο γίνεται η σταδιακή αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου  μειώνεται δραστικά η συχνότητα των βλαβών.

Κύρια πηγή πληροφόρησης για την  ύπαρξη βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης είναι οι ίδιοι οι καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να τις δηλώσουν υποβάλλοντας την παραπάνω φόρμα, τηλεφωνώντας στους αριθμούς 22840 25300, 25282, 25283, 21670 ή με email στο info@deya-parou.gr.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε κάθε βλάβη να ελέγχεται – επισκευάζεται εντός δύο (2) ημερών από την δήλωση της και ανάλογα με την σοβαρότητά της.

Αριθμός διαφόρων αποκαταστάσεων βλαβών το 2020

Βλάβες σε αγωγούς, φρεάτια κ.ά., και σε νέες συνδέσεις