Επέκταση δυναμικότητας μονάδας αφαλάτωσης Παρασπόρου Δ.Κ. Παροικίας

  • Χρηματοδότηση:Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»
  • Προϋπολογισμός: 2.976.000€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)

Το έργο αφορά:

Το έργο αφορά την αναβάθμιση και επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στον Παρασπόρο, από 2.500m³/ημέρα που είναι σήμερα, σε 5.000m³. Η υφιστάμενη μονάδα, το καλοκαίρι του 2023 έφτασε ήδη στο 90% της ημερήσιας δυναμικότητας της, ενώ από το 2024 αναμένεται να ξεπεράσει το 100%. Οι εργασίες θα έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή μιας νέας ανεξάρτητης, πλήρως λειτουργικής μονάδας, δίπλα στην υφιστάμενη. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή των αναγκαίων συνοδών έργων, όπως οι γεωτρήσεις, ο αγωγός τροφοδοσίας, το κτίριο που θα στεγάσει τη μονάδα, γεννήτρια για την εξασφάλιση ρεύματος σε περίπτωση διακοπής, εγκατάσταση Φ/Β ισχύος 100kW για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών.