ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ «Ενοικίαση μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυνατότητας παραγωγής 600 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού ανά ημέρα»