, , ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α.Π.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Εξυπηρέτηση καταναλωτών-Ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών, υπάρχει πλέον η δυνατότητα εξόφλησης οποιασδήποτε υποχρέωσης προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου (εξόφληση λογαριασμού, πληρωμή νέας σύνδεσης, εγγύηση αλλαγής ονόματος, κ.α.) στα ταμεία όλων των τραπεζικών καταστημάτων και όχι μόνο στην Alpha Bank που ίσχυε μέχρι σήμερα.
O κάθε καταναλωτής θα μπορεί πια, να καταθέτει χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην τράπεζα που τον εξυπηρετεί για την εξόφληση της οφειλής του. Αυτό θα βοηθήσει προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπλέον χρεώσεις που υπάρχουν για μεταφορά χρημάτων μέσω εμβάσματος από μια τράπεζα σε άλλη.
Να δίνεται μεγάλη προσοχή κατά την εκτέλεση συναλλαγής που αφορά στην εξόφληση λογαριασμού. Πρέπει πάντοτε να αναγράφονται τα σωστά στοιχεία του λογαριασμού που πρόκειται να εξοφληθεί (ονοματεπώνυμο  ιδιοκτήτη, αριθμός μητρώου υδρομέτρου).
Όσον αφορά στις καταθέσεις πληρωμής νέας σύνδεσης ύδρευσης, επανασύνδεσης, αλλαγής ονόματος, κ.α. αιτιολογία κατάθεσης, να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο  στο οποίο έχει γίνει η αίτηση και σε τι αφορά (π.χ. : Πιερτζοβάνης Κώστας – Νέα σύνδεση ύδρευσης).
Στις περιπτώσεις που δεν φαίνονται τα σωστά στοιχεία του καταθέτη και η αιτιολογία, η εξόφληση θα γίνεται με αποδεικτικό στοιχείο την προσκόμιση του καταθετηρίου.

ALPHA BANK: GR 33 0140 6250 6250 0232 0000 519
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 32 0172 7120 0057 1202 0039 726
ΕΘΝΙΚΗ: GR 71 0110 4550 0000 4554 7005 541
EUROBANK: GR 59 026 035 90000 59 0200 173 337


δείτε επίσης πληροφορίες για την υπηρεσία E-Bill >>