Η Επιχείρηση

Οργανόγραμμα

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑΣ ΣΑΣ

Ιστορικό

Ιστορικό της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε το μήνυμα του προέδρου της ΔΕΥΑΠ.

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

Διαβάστε το μήνυμα του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΠ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ.

Οικονομικές Καταστάσεις

Προϋπολογισμοί & Ισολογισμοί

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις κατά το πρότυπο ISO9001:2015 και OHSAS 18001:2007