Η Επιχείρηση

Οργανόγραμμα

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑΣ ΣΑΣ

Ιστορικό

Ιστορικό της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε το μήνυμα του προέδρου της ΔΕΥΑΠ Γεώργιο Πούλιο.

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

Διαβάστε το μήνυμα του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΠ Νικόλαο Καραμανέ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ.

Οικονομικές Καταστάσεις

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑΣ ΣΑΣ