Τέλος Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η κατασκευή της καινούριας δεξαμενής στο Καμπι. Το συγκεκριμένο έργο ήταν εντεταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Η κατασκευή της νέας δεξαμενής, χωρητικότητας 800 κυβικών θα βοηθήσει σημαντικά στην επάρκεια νερού της περιοχής κυρίως κατά τους θερινούς μήνες που η ζήτηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την πίεση τις ώρες αιχμής, στην ευρύτερη περιοχή από Αλυκή μέχρι Κάμπο. Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. θα συνεχίζει να αναβαθμίζει τις παροχές της προς τους καταναλωτές με ουσιαστικά έργα που βοηθούν στην ανάπτυξη του νησιού.