Αντώνης Τρίτσης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων που περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του Δήμου Πάρου μαζί με επέκταση δυναμικότητας και εκσυχρονισμό Ε.Ε.Λ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου

  • Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» – άξονας «Περιβάλλον», Υπουργείο Εσωτερικών
  • Προϋπολογισμός:7.597.437€

Το έργο αποτελείται από 5 συνολικά υποέργα. Από αυτά, τα δύο βασικά είναι τα παρακάτω:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών Λεύκες & Κώστος Πάρου»

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 3.500.000€. Αφορά την κατασκευή ενός σύνθετου δικτύου αγωγών αποχέτευσης, συνολικού μήκους περίπου 16.500 μέτρων. Χωρίζεται σε τέσσερα διακριτά τμήματα. Το ένα αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό των Λευκών, το δεύτερο στο δίκτυο μεταφοράς από Λεύκες προς Χοιρόλακα, το τρίτο στο δίκτυο μεταφοράς από την άκρη του οικισμού του Κώστου προς Χοιρόλακα και το τέταρτο στον κοινό βαρυτικό δίκτυο μεταφοράς από Χοιρόλακα προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μάρπησσας. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC και HDPE τελευταίας γενιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στο δίκτυο αποχέτευσης της Πάρου, θα εγκατασταθούν  προκατασκευασμένα αντλιοστάσια τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως στεγανά, τα οποία θα εκμηδενίζουν τις οχλήσεις προς τους περίοικους, ενώ θα διευκολύνουν τη συντήρηση από το τεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑΠ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Επέκταση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΕΕΛ Μάρπησσας Πάρου»

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 3.220.000€. Αφορά την επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης εγκατάστασης έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετεί την πολύ μεγάλη αύξηση της παροχής τα τελευταία χρόνια, καθώς και τον πλήρη εκσυγχρονισμό της παλαιάς μονάδος. Ο Βιολογικός Καθαρισμός της Μάρπησσας κατασκευάστηκε το 1995 και ξεκίνησε να λειτουργεί στις αρχές του 2000. Σήμερα, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, καταφέρνει να λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο χάρις στην υπερπροσπάθεια του προσωπικού της ΔΕΥΑΠ, καθώς οι παροχές λυμάτων που δέχεται ξεπερνούν κατά πολύ τον αρχικό σχεδιασμό του.  Με το συγκεκριμένο έργο, θα κατασκευαστεί στην ουσία μία νέα γραμμή επεξεργασίας των λυμάτων, έτσι ώστε να διπλασιαστεί η δυναμικότητά του από 5.000 ισοδύναμους κατοίκους (ΙΚ) σε 10.000 ΙΚ, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα για να παραλάβει και τα λύματα νέων περιοχών, όπως οι Λεύκες και ο Κώστος. Παράλληλα, θα εκσυγχρονιστεί πλήρως ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θα εγκατασταθούν σύγχρονα μηχανήματα για την υποδοχή και την προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων, αυτοματισμός και τηλεέλεγχος τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και διάταξη αφυδάτωσης της παραγόμενης λάσπης.