Περιβάλλον

Βιολογικοί Καθαρισμοί

Η ΔΕΥΑ λειτουργεί, ελέγχει και συντηρεί τρεις ΕΕΛ (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων) με ιδία μέσα και προσωπικό διασφαλίζοντας έτσι την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Χημικές Αναλύσεις

Η ΔΕΥΑΠ προχωρά 4 φορές το χρόνο σε δειγματοληψία στα σημεία εκροής των τριών Βιολογικών Καθαρισμών.

Επανάχρηση

Το περιεχόμενο θα προστεθεί σύντομα