ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

  • Χρηματοδότηση:Δ.Ε.Υ.Α.Π.
  • Προϋπολογισμός: 334.800€

Το έργο αφορά:

Αφορά την προμήθεια ενός σύνθετου αποφρακτικού μηχανήματος, καινούργιου και αμεταχείριστου, τοποθετημένου σε όχημα μεσαίων διαστάσεων, που προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού και απόφραξης αγωγών λυμάτων με νερό υψηλής πίεσης καθώς και ταυτόχρονη αναρρόφηση των αποβλήτων από τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση σε τέτοιου είδους βλάβες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την ομαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.