Πρωτοποριακή αναδάσωση λόφου με νερό από Βιολογικό Καθαρισμό

Η σύγχρονη περιβαλλοντική συνείδηση και διαχείριση, υπαγορεύει όχι μόνο την αποφυγή σπατάλης φυσικών πόρων αλλά και την «πράσινη» επαναχρησιμοποίησή τους υπέρ του ίδιου του περιβάλλοντος σε μια λογική «έξυπνης» βιωσιμότητας.

Στην Πάρο, η «έξυπνη» βιώσιμη διαχείριση νερού έγινε πράξη για πρώτη φορά στη Μάρπησσα, με ένα πρωτοποριακό για το νησί σύστημα, σύμφωνα με το οποίο το νερό του Βιολογικού Καθαρισμού στη θέση Καμινάκι, μετά από ειδική επεξεργασία, αντί να καταλήγει στη θάλασσα, να επαναχρησιμοποιείται για την άρδευση του αναδασωμένου λόφου του Αγ. Αντωνίου.

Σημειώνεται, ότι αφετηρία για το όλο εγχείρημα ήταν η πρόταση της Κοινότητας Μάρπησσας για αναδάσωση του συγκεκριμένου λόφου ο οποίος παλαιότερα ήταν κατάφυτος από ενδημικά δέντρα, ωστόσο μεγάλο μέρος του αποψιλώθηκε εξαιτίας πυρκαγιών ή ανεξέλεγκτης βόσκησης ζώων.

Η μελέτη για την αναδάσωση της περιοχής εκπονήθηκε από το Δήμο Πάρου σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Κατόπιν, η ΔΕΥΑΠ, ανέλαβε να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ειδική διάταξη φίλτρανσης νερού εντός του Βιολογικού Καθαρισμού για την περαιτέρω επεξεργασία του πριν τη διάθεσή του για άρδευση. Η δυναμικότητά της είναι 25 κυβικά μέτρα/ώρα.

Το διαυγασμένο τώρα νερό, προωθείται από μια αντλία σε δύο δεξαμενές 10 κυβικών μέτρων οι οποίες τοποθετήθηκαν για το σκοπό αυτό στην κορυφή του λόφου. Από την κορυφή, το νερό μοιράζεται βαρυτικά σε κλάδους διανομής και με στάλακτες ποτίζει τα φυτά. Επιπλέον για τον εμπλουτισμό του εδάφους στα σημεία της δεντροφύτευσης, χρησιμοποιήθηκε ιλύς, δηλαδή λάσπη από τον Βιολογικό Καθαρισμό μετά από κατάλληλη επεξεργασία όπως χώνευση και κομποστοποίηση. Η προμήθεια των σωληνώσεων και των υλικών του δικτύου έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και την ΔΕΥΑΠ.
Η πρώτη φάση αναδάσωσης του λόφου του Αγ. Αντωνίου που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από το Βιολογικό Καθαρισμό της Μάρπησσας, πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2021 με τη φύτευση 200 τουλάχιστον δενδρυλλίων. Ήδη προγραμματίζονται και άλλες φάσεις αναδάσωσης, σε τακτική βάση πια, με την αρωγή μαθητών και εθελοντικών δράσεων.

Η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου στο λόφο, η περιβαλλοντική αναγέννησή του και η δημιουργία ενός σύγχρονου πνεύμονα πρασίνου στη ευρύτερη περιοχή, είναι τα αδιαμφισβήτητα οφέλη από την «έξυπνη» διαχείριση του νερού του Βιολογικού Καθαρισμού που εφεξής δεν θα χάνεται στη θάλασσα αλλά θα ωφελεί την ίδια τη φύση.

Πηγή: Παριανός Τύπος