Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

 

Αναβάθμιση συστήματος Τηλεμετρίας για ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικού ισοζυγίου και ενεργειακού αποτυπώματος της ΔΕΥΑ Πάρου

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» + ΔΕΥΑΠ
Προϋπολογισμός: 2.938.800 €
28 Μαρτίου 2023/του/της DEYAP

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ

Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
Προϋπολογισμός: 4.132.441,20 €
7 Μαρτίου 2023/του/της DEYAP

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 500kW

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 500.000€ + Φ.Π.Α.
18 Νοεμβρίου 2022/του/της DEYAP

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 334.800€
17 Νοεμβρίου 2022/του/της DEYAP

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ

Χρηματοδότηση: ΥΠΑΝ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Προϋπολογισμός: 1.895.000€
25 Αυγούστου 2022/του/της DEYAP

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΗΣ – ΚΑΜΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Χρηματοδότηση: ΥΠΑΝ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Προϋπολογισμός: 950.000€
30 Ιουνίου 2022/του/της DEYAP

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Χρηματοδότηση: ΥΠΕΣ_ Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»_ΑΤ01
Προϋπολογισμός: 2.232.000€
30 Ιουνίου 2022/του/της DEYAP

Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» - άξονας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», Υπουργείο Εσωτερικών
Προϋπολογισμός: 1.265.000,00€
8 Νοεμβρίου 2021/του/της DEYAP

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για τη διαχείριση αυξανόμενων αναγκών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους του ΒΙΟ.ΚΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

Χρηματοδότηση: INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
Προϋπολογισμός: 994.300,36€
12 Οκτωβρίου 2021/του/της DEYAP

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων που περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του Δήμου Πάρου μαζί με επέκταση δυναμικότητας και εκσυχρονισμό Ε.Ε.Λ. Μάρπησσας του Δήμου Πάρου

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» - άξονας «Περιβάλλον», Υπουργείο Εσωτερικών
Προϋπολογισμός: 6.990.800,00€
10 Οκτωβρίου 2021/του/της Nicolas Stephanou

Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Αστέρα

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 385.000€
9 Σεπτεμβρίου 2021/του/της DEYAP

Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Δρυού

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 275.000€
8 Σεπτεμβρίου 2021/του/της DEYAP

Μελέτες αντλιοστασίων και δικτύων συλλογής & μεταφοράς λυμάτων προς τον ΒΙΟΚΑ Παροικίας Πάρου για την αποχέτευση των περιοχών Καλάμι και Κρωτήρι

Χρηματοδότηση: «ΠΔΕ-ΠΝΑ»
Προϋπολογισμός: 145.306,74€ + ΦΠΑ
7 Σεπτεμβρίου 2021/του/της DEYAP

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου

Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Προϋπολογισμός: 1.960.000,00€ + ΦΠΑ
19 Αυγούστου 2021/του/της DEYAP

Εκσυγχρονισμός & αναβάθμιση ΒΙΟΚΑ Παροικίας Πάρου με σκοπό την Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων

Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Προϋπολογισμός: 999.500,00€ + ΦΠΑ
17 Αυγούστου 2021/του/της DEYAP

Προμήθεια υδροφόρου οχήματος

Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Προϋπολογισμός: 140.000,00€ + ΦΠΑ
13 Αυγούστου 2021/του/της DEYAP

Ολοκλήρωση αντικατάστασης κεντρικού δικτύου ύδρευσης από τη δεξαμενή Αγίας Υπακοής έως τη δεξαμενή Αγίων Αναργύρων Παροικιάς

Χρηματοδότηση: «ΕΣΠΑ 2014-2020»
Προϋπολογισμός: 1.750.000,00€ + ΦΠΑ
14 Μαΐου 2021/του/της DEYAP

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΠΟΝΑΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020-ΠΝΑ
Προϋπολογισμός: 740.000€
13 Μαΐου 2021/του/της DEYAP