Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

 
Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος

Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 και Εθνικοί Πόροι του Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», κωδικός ΟΠΣ: 5001668
Προϋπολογισμός: 1.892.156,58€

Κάτοψη έργων Βιολογικού Καθαρισμού Μάρπησσας

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» – άξονας «Περιβάλλον», Υπουργείο Εσωτερικών
Προϋπολογισμός: 6.990.800,00€