Μονάδα Αφαλάτωσης Παροικιάς

Η μονάδα αφαλάτωσης Παροικίας Πάρου βρίσκεται στη θέση Πέπονας στο Παρασπόρο Παροικίας. Με την κατασκευή των συνοδών έργων ξεκίνησε την λειτουργία τον Μάιο του 2019. Λειτουργεί με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης και επεξεργάζεται θαλασσινό νερό, τροφοδοτώντας την ευρύτερη περιοχή της Παροικίας μέχρι την Πούντα.

Η εγκατάσταση αποτελείται από δύο μονάδες συνολικής δυναμικότητας 2.500 κυβικών μέτρων παραγόμενου νερού ημερησίως και έχει ανάκτηση 37%.

Τα στάδια επεξεργασίας  είναι τα παρακάτω:

Στάδιο προκατεργασίας:

 • Προώθηση με υποβρύχιες αντλίες γεώτρησης προς δεξαμενές αποθήκευσης θαλασσινού νερού.
 • Προώθηση με αντλίες προς επεξεργασία νερού Φίλτρανση με πολυστρωματικά φίλτρα θολότητας.
 • Τελική φίλτρανση με φίλτρα ασφαλείας (σακόφιλτρα).
 • Σύστημα δοσομέτρησης αντικαθαλωτικού.

Στάδιο κύριας επεξεργασίας

 • Aφαλάτωση του θαλασσινού νερού µε τη µέθοδο της αντίστροφης ώσµωσης.
 • Μονάδα χημικού καθαρισμού και έκπλυσης των µεµβρανών.

Στάδιο μετακατεργασίας

 • Τελική επεξεργασία, µε σκοπό την παραγωγή νερού ποιότητας πόσιµου.
 • Σύστηµα µεταχλωρίωσης.
 • Προσωρινή αποθήκευση πόσιµου νερού
 • Το αλμόλοιπο προωθείται μέσω αντλιοστασίου στον υποθαλάσσιο αγωγό και τελικός στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη βραχονησίδα Πέπονας.
 • Το τελικό παραγόμενο νερό προωθείται με το αντλιοστάσιο διανομής προς την δεξαμενή Αγίου Αρσενίου και διατίθεται στο δίκτυο.