Δικτυο Υδρευσης

Η ποσότητα νερού που απαιτείται για την ύδρευση όλου του νησιού της Πάρου, είναι περίπου 2.000.000 κυβικά ετησίως. Τις βασικές πηγές νερού αποτελούν 30 γεωτρήσεις καθώς και η αφαλάτωση του Δ.Κ. Νάουσας.

Μετά την άντληση, το νερό αποθηκεύεται σε κατάλληλες δεξαμενές, για να γίνει η σταθεροποίηση της πίεσης και η εξισορρόπηση της παροχής της κατανάλωσης.  Ο αριθμός των δεξαμενών ανέρχεται σε 25, συνολικής χωρητικότητας 14.310 κυβικών μέτρων.

Επίσης για την προώθηση του νερού λειτουργούν σε 24ωρη βάση 7 αντλιοστάσια ύδρευσης.

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται αναλυτικά οι γεωτρήσεις με την αντίστοιχη παροχή τους, οι δεξαμενές με την αντίστοιχη χωρητικότητα τους καθώς και τα αντλιοστάσια προώθησης του νερού, όλα σύμφωνα με την γεωγραφική περιοχή που είναι εγκατεστημένα.