Τεχνικά Έργα Ύδρευσης

Ετος 2017

Για το έτος 2017 στο προγραμματισμό και σε άμεση προτεραιότητα είναι να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω έργα ύδρευσης :

 1. Επέκταση δικτύου ύδρευσης από ΕΛ.ΤΑ έως αφετηρία Κ.Τ.Ε.Λ. (Δ.Κ. Παροικίας)
 2. Επέκταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Κρωτήρι (Δ.Κ. Παροικίας)
 3. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από Super Market «Σπυριδούλα» έως Αγ. Αναργύρους (Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ)
 4. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από HOTEL SWISS HOME προς Παροικία (Δ.Κ. Νάουσας)
 5. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από Δεξαμενή «Μεγάλη» έως Δεξαμενή «Πέτρινη» (Δ.Κ. Λευκών)
 6. Κατασκευή Δεξαμενής Προδρόμου (Δ.Κ. Αρχίλοχου)
 7. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από Δεξαμενή «Μεγάλη» έως Δεξαμενή Πυρόσβεσης (Δ.Κ. Λευκών)
 8. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού από MINI MARKET «Χαρίκλεια» έως διαμερίσματα «Μαρινάκη» (Δ.Κ. Παροικίας)
 9. Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δεξαμενής «Καμπί» (Δ.Κ. Παροικίας)
 10. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από Δεξαμενή «Καλαμαύκα» έως Δεξαμενή «Συρίγος» (Δ.Κ. Παροικίας)
 11. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής περιοχής «Κακάπετρα» από Ξυλουργείο «Μπαρμπαρή» έως «Κυριαζάνου» (Δ.Κ. Παροικίας)
 12. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής «Κρωτήρι» (Δ.Κ. Παροικίας)
 13. Επέκταση δικτύου ύδρευσης περιοχής «Κάμπου» (Δ.Κ. Παροικίας)
 14. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής «Πλάτανος» (Δ.Κ. Παροικίας)
 15. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής «Πεταλούδες» (Δ.Κ. Παροικίας)
 16. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από «Τρίγωνο» έως «Τυροκομείο» (Δ.Κ. Κώστου)
 17. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από Διασταύρωση Αγ. Θεοδώρων έως Παντελαίου (Δ.Κ. Αγκαιρίας)
 18. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής «Δήλιο» (Δ.Κ. Παροικίας)
 19. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής «Μικρό Χωρίο) (Δ.Κ. Νάουσας)
 20. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από Κάμπινγκ έως Διασταύρωση (Δ.Κ. Νάουσας)
 21. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής «Κρωτήρι (Δ.Κ. Παροικίας)
 22. Επέκταση δικτύου ύδρευσης περιοχής «Ραγκούση» (Δ.Κ. Αγκαιριάς)
Έτος 2016

Το έτος 2016 υλοποιήθηκαν από την Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου τα παρακάτω νέα έργα ύδρευσης

 1. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Ζωοδόχου Πηγής (Δ.Κ. Παροικίας)
 2. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Κρωτήρι (Δ.Κ. Παροικίας)
 3. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής πλατείας Αλυγαριάς (Δ.Κ. Παροικίας)
 4. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης β φάσης περιοχής Λογαρά (Δ.Κ. Μάρπησας)
 5. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Γλυφά (Δ.Κ. Μάρπησας)
 6. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από Γεώτρηση Αγ. Ιωάννη Μάρπησας έως Δημοτικό Γήπεδο Μάρπησας (Δ.Κ. Μάρπησας)
 7. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Καμαρών (Δ.Κ. Νάουσας)
 8. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής παραλίας Δρυού (Δ.Κ. Μάρπησας)
 9. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από 1ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας εως Δίστρατο (Δ.Κ. Παροικίας)
 10. Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Αγκαιριάς
 11. Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Λευκών

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης

στην Δημοτική Κοινότητα Νάουσας

300μ – Φ63 Μικρό Χωριό (Δ.Κ. Νάουσας)

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης

στην Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς

Καμάρες

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης

στην Δημοτική Κοινότητα Μάρπησας

Λουρίδης

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης

στην Δημοτική Κοινότητα Νάουσας

Ξιφάρα

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης

στην Δημοτική Κοινότητα Νάουσας

Φούρνος Μπατίστα

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης

στην Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς

Άγιος Αρσένιος