Το έτος 2016 υλοποιήθηκαν από την Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου τα παρακάτω νέα έργα ύδρευσης

 1. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Ζωοδόχου Πηγής (Δ.Κ. Παροικίας)
 2. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Κρωτήρι (Δ.Κ. Παροικίας)
 3. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής πλατείας Αλυγαριάς (Δ.Κ. Παροικίας)
 4. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης β φάσης περιοχής Λογαρά (Δ.Κ. Μάρπησας)
 5. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Γλυφά (Δ.Κ. Μάρπησας)
 6. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από Γεώτρηση Αγ. Ιωάννη Μάρπησας έως Δημοτικό Γήπεδο Μάρπησας (Δ.Κ. Μάρπησας)
 7. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Καμαρών (Δ.Κ. Νάουσας)
 8. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχής παραλίας Δρυού (Δ.Κ. Μάρπησας)
 9. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από 1ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας εως Δίστρατο (Δ.Κ. Παροικίας)
 10. Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Αγκαιριάς
 11. Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Λευκών