Τεχνικό Πρόγραμμα Ύδρευσης 2017 που Υλοποιήθηκε

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΠΟ S/M “ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ”  ΠΡΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ—650μ.  Φ63
 2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΥΚΩΝ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΩΣ ΠΕΤΡΙΝΗ—450μ. Φ110
 3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΕΩΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΣΥΡΙΓΟΥ  Φ110 – 1500μ.
 4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΒΟΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ
 5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΜΠΟΥ  150μ.  Φ63 (ΣΙΔΕΡΙΚΟΥΔΗΣ)
 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ—150μ.  Φ110
 7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΛΙΟΥ – 400μ. Φ110  
 8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΜΠΑΛΙΟ (ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ)—300μ. Φ63    
 9. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗ 250Μ Φ63
 10. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – 200μ. Φ75
 11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ — 400μ.  Φ110
 12. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΗΛΙΟΥ
 13. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 100μ. Φ63 ΣΤΟΥ ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΥ
 14. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
 15. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
 16. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ                                                    
 17. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ                                                         
 18. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ
 19. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 20. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης

στην Δημοτική Κοινότητα Νάουσας

300μ – Φ63 Μικρό Χωριό (Δ.Κ. Νάουσας)

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης

στην Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς

Καμάρες

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης

στην Δημοτική Κοινότητα Μάρπησας

Λουρίδης

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης

στην Δημοτική Κοινότητα Νάουσας

Ξιφάρα

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης

στην Δημοτική Κοινότητα Νάουσας

Φούρνος Μπατίστα

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης

στην Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς

Άγιος Αρσένιος