Διακήρυξη ΔΕΥΑΠ
Διακήρυξη ΔΕΥΑΠ
Διακήρυξη ΔΕΥΑΠ
Διακήρυξη ΔΕΥΑΠ

«Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι ο Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Διάνοιξη Γεωτρήσεων», σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 108/2008 μελέτη της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Πάρου, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 05/12/2018, ώρα 10:00, στα γραφεία της ΔΕΥΑ, θα ακυρωθεί για τεχνικούς λόγους. Ο διαγωνισμός θα επαναδημοπρατηθεί την επόμενη χρονιά».

Προμήθειες Διακηρύξεις ΔΕΥΑ Πάρου
Προμήθειες Διακηρύξεις ΔΕΥΑ Πάρου