Εκβάθυνση γεώτρησης στην Αγκαιριά

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένες προσπάθειες των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., έγινε εκβάθυνση της γεώτρησης της οποίας εξαντλήθηκαν τα αποθέματα. Γίνεται προσπάθεια άμεσης επαναλειτουργίας
της στο δίκτυο για την αντιμετώπιση του προβλήματος που προέκυψε τα τελευταία 24ωρα. Ως εκ τούτου ενδέχεται για μικρό χρονικό διάστημα να υπάρχει θολότητα στο νερό των περιοχών της Τ.Κ. Αγκαιριάς.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου