ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 16-06-2023 παρουσιάστηκε από την ΔΕΥΑΠ στο Κοινό και τους πολίτες, η μελέτη για τη νέα ΕΕΛ Αγκαιριάς. Πρόκειται για ένα έργο που, μαζί με το αντίστοιχο αποχετευτικό δίκτυο, σχεδιάστηκε για να λύσει το πρόβλημα της επεξεργασίας λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αλυκής και της Αγκαιριάς. Το έργο συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:

1) Σχεδιάστηκε εντός της δημοτικής έκτασης 628,7 στρεμμάτων, στον λόφο της Τρυπητής.
2) Το σημείο που χωροθετείται, στον λόφο της Τρυπητής, επιλέχθηκε με γνώμονα να προκαλεί την μικρότερη
δυνατή οπτική όχληση, καθώς δεν θα είναι ορατό στους περισσότερους, εκτός από την θάλασσα. Παράλληλα,
είναι μακριά από τον οικισμό, ενώ η χρήση σύγχρονων μηχανημάτων δεν θα προκαλεί ηχορύπανση ή όχληση
από οσμές.
3) Θα είναι μια υπερσύγχρονη ΕΕΛ που θα δίνει ανακυκλωμένο νερό 3ο βάθμιας επεξεργασίας, κατάλληλο για
απεριόριστη άρδευση και περιαστική χρήση.
4) Θα επεξεργάζεται τα λύματα με τη χρήση μεμβρανών MBR, που θεωρείται η πιο σύγχρονη και αποδοτική
μέθοδος για την παραγωγή νερού προς επανάχρηση.
5) Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί από 300m³/ημέρα, που προβλέπεται να
είναι η παροχή το χειμώνα, μέχρι και τουλάχιστον 1870 m³/ημέρα τους θερινούς μήνες.
6) Η θέση της υπό σχεδίασης νέας ΕΕΛ δίνει τη δυνατότητα για μελλοντική επέκταση του δικτύου και προς Δρυό.
7) Η σύγχρονη σχεδίαση των βιολογικών καθαρισμών, με τη χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας,
επιτρέπει την κατασκευή εγκαταστάσεων με πολύ μικρή κάλυψη γης, σε σύγκριση με αντίστοιχης παλαιότερης
τεχνολογίας που απαιτούσαν μεγάλες ανοιχτές δεξαμενές. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων θα έχει έκταση 7.2 στρέμματα, δηλαδή θα καλύπτει το μόλις 1,1% της συνολικής διαθέσιμης έκτασης.
8) Δίπλα στην νέα ΕΕΛ, σχεδιάστηκε ένα μικρό περιβαλλοντικό πάρκο, προσβάσιμο στο κοινό, το οποίο θα έχει
παιδική χαρά, γκαζόν, κήπους, μικρή λίμνη και θα έχει στόχο την ανάδειξη της περιβαλλοντικής αξίας του
έργου, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των παιδιών σε περιβαλλοντικά θέματα και την
εξοικονόμηση νερού. Η έκτασή του θα είναι περίπου 9,1 στρέμματα (1,5% της έκτασης)
9) Το παραγόμενο νερό θα δεν θα απορρίπτεται στη θάλασσα και δεν θα κατασκευαστεί υποθαλάσσιος αγωγός, αλλά θα αξιοποιείται ως εξής:
a. Θα αρδεύεται όλη η δασική έκταση της Τρυπητής
b. Θα αρδεύεται ο παλιός ΧΑΔΑ και η γειτονική δασική έκταση στον Φάραγγα.
c. Θα αξιοποιείται για πότισμα στο γειτονικό περιβαλλοντικό πάρκο.
d. Η περίσσεια θα οδηγείται σε παρακείμενες γεωτρήσεις εμπλουτισμού, για δημιουργία υπόγειου φράγματος ανάσχεσης.
10) Τέλος, δίπλα στις παραπάνω εγκαταστάσεις, θα σχεδιαστεί και ένα Φ/Β Πάρκο ισχύος 1MW, έκταση περίπου 20 στρέμματα (3,2% της έκτασης), που θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του έργου. Δηλαδή, το έργο κατά τη λειτουργία του θα έχει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και θα καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων και των αντλιοστασίων που θα απαιτηθούν για την μεταφορά των λυμάτων από τους οικισμούς προς την ΕΕΛ.
11) Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 8.380.000€. Σε αυτό, συμπεριλαμβάνεται το κόστος κατασκευής του πάρκου (περίπου 390.000€)

Σε γενικές γραμμές, μετά από πολύ μελέτη και έρευνα τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΥΑΠ έχει καταλήξει ότι το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί τη βέλτιστη λύση, για τους εξής λόγους:
1) Είναι μακριά από τους οικισμούς και θα προκαλέσει μηδενικές οχλήσεις από οσμές, ηχορύπανση, οπτική όχληση και κυκλοφοριακή κίνηση.
2) Είναι μακριά από επισκέψιμες παραλίες.
3) Είναι σε σημείο όπου η διάθεση του επεξεργασμένου νερού μπορεί να γίνει με πολλούς εναλλακτικούς χρήσιμους τρόπους και όχι με απόρριψη στη θάλασσα. Γενικά, πρέπει στην Πάρο να αξιοποιήσουμε το ανακυκλωμένο νερό για άρδευση τα επόμενα χρόνια, με στόχο να εξοικονομήσουμε αντίστοιχες ποσότητες πόσιμου νερού για να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για ύδρευση.
4) Θα δώσει τη δυνατότητα για αξιοποίηση του παραγόμενου επεξεργασμένου νερού.
5) Δίνει την ευκαιρία για χρήση ΑΠΕ για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών.
6) Είναι σε δημοτική έκταση και άρα δεν υπάρχει κόστος απόκτησης γης.
7) Η συνολική κάλυψη γης, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών έργων (Φ/Β εγκατάσταση και περιβαλλοντικό πάρκο), είναι μόλις 5,8% της συνολικής διαθέσιμης έκτασης