Δωρεά χρηματικού ποσού στο Γηροκομείο για την κάλυψη των αναγκών των Εορτών του 15 Αύγουστου

Δωρεά χρηματικού ποσού στο Γηροκομείο για την κάλυψη των αναγκών των Εορτών του 15 Αύγουστου