Δωρεά χρηματικού ποσού στο Γηροκομείο για την κάλυψη των αναγκών των Εορτών του 15 Αύγουστου

Aναβάθμιση των Η/Υ και παραχώρησή τους σε Σχολεία και άλλους Φορείς

Δωρεάν Περιοριστή Ροής Νερού ΔΕΥΑΠ

Τρόποι Εξοικονόμησης Νερού

Συμμετοχή με τρία μέλη του προσωπικού και ένα γερανοφόρο όχημα στον εθελοντικό καθαρισμό του Λιμανιού της Παροικιάς και της Αντιπάρου.

Απρίλιος 2018: Δωρεά χρηματικού ποσού στο Γηροκομείο για την κάλυψη των αναγκών την περίοδο του Πάσχα.

Εγκατάσταση νέας γεώτρησης για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών των αγροτών του ΤΟΕΒ στη Νάουσα