27-03-2020:  Προμήθεια και δωρεά προς ΕΚΑΒ και Κέντρο Υγείας Πάρου 3000 μασκών μιας χρήσης, 200 ειδικών ολόσωμων στολών προστασίας και 3500 γαντιών νιτριλίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας.