Εγκατάσταση νέας γεώτρησης για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών των αγροτών του ΤΟΕΒ στη Νάουσα

Εγκατάσταση νέας γεώτρησης για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών των αγροτών του ΤΟΕΒ στη Νάουσα