Επικοινωνία

Προσθέστε @deya-parou.gr στις διευθύνσεις email που αναφέρονται για το κάθε μέλος της ομάδας.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήστε με την ΔΕΥΑΠ μέσω της γενικής Φόρμας Επικοινωνίας

Πούλιος Γεώργιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 100)

Καραμανές Νικόλαος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 100)
Email: nkaramanes

Παπαδάκη Μαργαρίτα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ – Γραμματεία Διοίκησης

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 100)
Email: mkpapada

Τεχνική Υπηρεσία

Μαύρη Μαρία

Προϊσταμένη Τμήματος Λειτουργίας & Συντήρησης Βιολογικών Καθαρισμών

Τηλ.: 22840-28179
Email: mimavri

Γκουρογιάννης Νικόλαος

Τοπογράφος

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 114)
Email: nigouro1

Τριανταφύλλου Ειρήνη

Γραφείο Εργαστηρίου & Ελέγχου – Χημείο

Τηλ.: 22840-28179
Email: irini

Κανίρης Ιωάννης

Γραφείο Η/Μ Εγκαταστάσεων

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 131)
Email: gkaniris

Σαμαλτάνης Ηλίας

Γραφείο Λειτουργίας & συντήρησης Αφαλάτωσης

Τηλ.: 22840-52564
Email: esamaltanis

Σκιαδάς Σάββας

Γραφείο Κίνησης – Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 111)
Email: siskiad1

Οικονομική Υπηρεσία

Αναστασοπούλου Φανή

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 138)
Email: fmanast

Κανίρη Μαρία

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 137)
Email: makaniri

Δαμία Γεωργία

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 119)
Email: gmdamia1

Στέλλα Αυγουστίνα

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 121)
Email: aestella

Ταμεία

Ταμείο Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 120)

Ταμείο Κ.Ε.Π. Παροικίας

Τηλ.: 22840-24912

Διοικητική Υπηρεσία

Σκαραμαγκας Νικόλαος

Προϊστάμενος Τμήματος Καταναλωτών

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 115)
Email: neskaram

Κρητικού Μαρίνα

Γραφείο Προμηθειών –Διαχείρισης Υλικού Αποθήκης

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 135)

Ραγκούσης Εμμανουήλ

Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών & Έκδοσης Λογαριασμών

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 109)

Πιερτζοβάνης Κων/νος

Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών & Έκδοσης Λογαριασμών

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 117)
Email: kppiertz

Ζουμής Χρυσόστομος

Γραφείο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 102)
Email: xszoumis