Επικοινωνία

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήστε με την ΔΕΥΑΠ μέσω της γενικής Φόρμας Επικοινωνίας

Μπαφίτης Γεώργιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 100)

Καραμανές Νικόλαος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 100)

Φραγκούλη Βασιλική

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ – Γραμματεία Διοίκησης

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 100)

Τεχνική Υπηρεσία

Μαύρη Μαρία

Προϊσταμένη Τμήματος Λειτουργίας & Συντήρησης Βιολογικών Καθαρισμών

Τηλ.: 22840-28179

Γκουρογιάννης Νικόλαος

Τοπογράφος

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 114)

Μαλαματένιου Κυβέλη

Γραφείο Εργαστηρίου & Ελέγχου – Χημείο

Τηλ.: 22840-28179

Κανίρης Ιωάννης

Γραφείο Η/Μ Εγκαταστάσεων

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 131)

Σαμαλτάνης Ηλίας

Γραφείο Λειτουργίας & συντήρησης Αφαλάτωσης

Τηλ.: 22840-52564

Σκιαδάς Σάββας

Γραφείο Κίνησης – Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 111)

Οικονομική Υπηρεσία

Αναστασοπούλου Φανή

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 138)

Κανίρη Μαρία

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 137)

Δαμία Γεωργία

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 119)

Στέλλα Αυγουστίνα

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 121)

Ταμεία

Ταμείο Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 120)

Διοικητική Υπηρεσία

Σκαραμαγκάς Νικόλαος

Προϊστάμενος Τμήματος Καταναλωτών

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 115)

Κρητικού Μαρίνα

Γραφείο Προμηθειών –Διαχείρισης Υλικού Αποθήκης

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 135)

Πιερτζοβάνης Κων/νος

Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών & Έκδοσης Λογαριασμών

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 117)

Ζουμής Χρυσόστομος

Γραφείο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Τηλ.: 22840-25300 (εσωτ. 102)