Δράσεις για την Τοπική Κοινωνία

Η ΔΕΥΑΠ, δεν αρκείται μόνο στην παροχή υψηλής ποιότητας Υπηρεσιών Ύδρευσης, αλλά στα πλαίσια της πολύπλευρης προσφοράς της προς την Τοπική Κοινωνία, υλοποιεί μια σειρά από δράσεις προσπαθώντας να βοηθήσει με διάφορους τρόπους, Φορείς που επιτελούν Κοινωνικό Έργο (Δήμος Πάρου, ΕΚΑΒ, Αστυνομία, , Σχολεία κτλ) και κοινωνικές ομάδες. Κάποιες από αυτές τις ενέργειες, παρουσιάζονται παρακάτω: