ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την υπογραφή της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΗΣ-ΚΑΜΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ».

Υπογράφτηκε στις 21/12/2022, από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Πούλιο Γεώργιο και εκπρόσωπο της Αναδόχου Κοινοπραξίας «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ -ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ», η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΗΣ-ΚΑΜΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ». Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 950.000€ και η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2022» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το σημαντικό αυτό έργο υποδομής, αφορά την κατασκευή ενός νέου αγωγού μεταφοράς του νερού της μονάδας αφαλάτωσης Παρασπόρου προς την Αλυκή, τον Κάμπο και την ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Το νέο δίκτυο, εκτός από τις επεκτάσεις και την εγκατάσταση νέων σωληνώσεων, προβλέπει την αντικατάσταση παλαιών αγωγών επί της επαρχιακής οδού Κάμπου-Αλυκής.

Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από αγωγούς P.V.C. διαφόρων διατομών, κυρίως Φ63, ονομαστικής αντοχής 10 ατμοσφαιρών, που έχει κατασκευαστεί πριν από τουλάχιστον 30 χρόνια και πλέον χρήζει αντικατάστασης, καθώς έχει συνεχώς βλάβες και σημαντικές διαρροές νερού. Πέραν αυτού, αδυνατεί να τροφοδοτήσει με σωστή πίεση αρκετά σημεία της συγκεκριμένης περιοχής, λόγω κατακόρυφης αύξησης της ζήτησης τα τελευταία χρόνια. Έτσι, παρόλο που η μονάδα αφαλάτωσης του Παρασπόρου έχει τη δυναμικότητα να τροφοδοτήσει με νερό και την περιοχή της Αλυκής, αυτή την στιγμή το υφιστάμενο δίκτυο δεν μπορεί να ανταποκριθεί εξαιτίας των παλαιών αγωγών που είναι πολύ μικρής διατομής και παράλληλα παρουσιάζουν πολλές διαρροές.

Το νέο δίκτυο θα συνδεθεί σε υφιστάμενο αγωγό Φ160, που τοποθετήθηκε πρόσφατα από την ΔΕΥΑΠ στη διασταύρωση Πούντας-Αλυκής και θα κατασκευαστεί εξολοκλήρου από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (ΡΕ100), διαφόρων διατομών και αντοχής 16 ατμοσφαιρών. Όλες οι ενώσεις θα γίνουν κολλητές, με κατάλληλα ηλεκτροεξαρτήματα ή με τη μέθοδο της αυτογενούς συγκόλλησης. Με την κατασκευή του νέου δικτύου υδροδότησης αναμένεται να εξασφαλιστούν τα παρακάτω αποτελέσματα:

  • Μεγάλη μείωση των αφανών διαρροών καθώς ο υπάρχων αγωγός παρουσιάζει συνεχώς βλάβες λόγω παλαιότητας και εκτεταμένης έμφραξης από επικαθήσεις ανθρακικού ασβεστίου.
  • Εξασφάλιση μιας στρατηγικής εφεδρικής παροχής νερού για την ευρύτερη περιοχή της Αλυκής, καθώς μέχρι σήμερα υδρεύεται μόνο από τρεις γεωτρήσεις, στα ορεινά της περιοχής.
  • Επίλυση των προβλημάτων ανεπάρκειας πίεσης που εμφανίζεται σε αρκετούς καταναλωτές, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
  • Εξασφάλιση νερού σωστής ποιότητας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
  • Αποφυγή υπεράντλησης των γεωτρήσεων της περιοχής και προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.
  • Εξοικονόμηση πόρων για τη ΔΕΥΑΠ, καθώς πέραν του κόστους απώλειας νερού, η αποκατάσταση βλαβών έχει πολύ υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος και απαιτεί πολλά υλικά, ανθρώπινο προσωπικό και μηχανήματα.
  • Ο αγωγός διανομής που θα τοποθετηθεί, θα δίνει τη δυνατότητα για επέκταση του δικτύου και ύδρευση περιοχών που μέχρι τώρα δεν είχαν νερό. Επίσης, θα καλύψει για αρκετά χρόνια τις ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή είναι πολύ έντονη και με τις υφιστάμενες υποδομές είναι αδύνατο να καλυφθεί η ζήτηση.

            Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στην αρχή της επόμενης χρονιάς και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 9 μήνες.