Ετήσια βροχόπτωση σε mm

Από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου του επόμενου έτους (βρόχινη περίοδος)