, , ,

10/6/2020: Παροχή δεξαμενής και αντλίας καυσίμων στον Πυροσβεστικό σταθμό Πάρου.