επεξεργασία λυμάτων

Χρηματοδότηση: INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
Προϋπολογισμός: 994.300,36€

Κάτοψη έργων Βιολογικού Καθαρισμού Μάρπησσας

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» – άξονας «Περιβάλλον», Υπουργείο Εσωτερικών
Προϋπολογισμός: 6.990.800,00€