Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αλυκής-Κάμπου με δίκτυο αφαλάτωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την υπογραφή της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΗΣ-ΚΑΜΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ».

SOS, το ρεύμα απειλεί το νερό - Στραγγαλίζουν τις ΔΕΥΑ
Φωτοβολταϊκά

Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Προϋπολογισμός: 500.000€ + Φ.Π.Α.